Flygfältet

Vårt fält heter Nylanda och ligger nord-väst om Kristianstad

Fältet är stort och rymligt med stora öppna ytor i omgivningen.