Lite av varje....

Här har vi samlat lite allt möjligt. Tips på Klubb/skoj-tävlingar, gamla artiklar, bilder och användbara dokument.

Tävlingar:

BALLONGJAKT

Fäst 3 st. ballonger i olika färger på tunna pinnar. Tänk på att använda sköra pinnar så att de inte skadar planet om man träffar dem. Det går bra med balsalister. fäst sedan balsalisten, med gummiband, på en lite stadigare pinne och tryck ner den i marken. Placera de tre ballongpinnarna på olika platser på fältet. Nu gäller det att på tre försök smälla ballongerna med propellern. Man får 2 poäng för varje smälld ballong, 1 poäng om man träffar pinnen eller på annat sätt slår bort ballongen från sin plats på pinnen. vid varje påbörjad attack mot en ballong ska man meddela tävlingsledaren att man gör ett försök samt även tala om vilken ballong man tänker anfalla. 1 extra poäng får man om man lyckas träffa just den ballong/pinne som man har annonserat anfall mot. Tävlingen körs i två heat och därefter räknar man samman poängen och korar en vinnare.


EN MINUTS

Piloten startar och flyger upp på lämplig höjd. Därefter meddelar han tidtagaren att starta klockan och drar ner trotteln till tomgång. Nu gäller det att glida ner och landa så nära exakt en minut som man kan komma. Landning ska ske på fältet. Om man inte lyckas nå fram till fältet utan att dra på gas får man 10 sekunders tillägg. Klockan stoppas när man har båda hjulen i huvudstället på fältet utan att studsa upp igen. Varje sekund plus eller minus från minuten räknas som en poäng. Tävlingen körs i två heat och den som minsta sammanräknade poäng efter dessa två heat har segrat.

FEM VARVS PYLON

Denna tävling går ut på att under kortast tid flyga fem varv mellan två stycken pyloner. Det krävs tre funktionärer för att kunna genomföra denna tävling. Sätt upp två markeringar i utkanterna av fältet. Placera en pylonvakt vid varje markering (pylon). Dessa vakter ska hålla koll på när planet passerar pylonen och då sträcka upp armen. Den tredje funktionären står bredvid piloten och sköter tidtagningen samt ropar till piloten varje gång pylonvakterna signalerar. Tidtagaren ska även meddela piloten när de fem varven är klara så att piloten inte ska behöva bry sig om att hålla koll på det. Vändningarna får utföras med valfri manöver. Varje deltagare kör två heat och det är den sammanlagda tiden som gäller.

*Tänk på säkerheten. Placera pylonvakterna så säkert som möjligt. De behöver ju inte stå vid pylonerna. Bara de står i linje med dem och har visuell kontakt med tidtagaren.

HANGARDÄCKS LANDNING

Rita upp ett hangar däck på fältet. ca: 15-20 meter långt och 5-10 meter brett.

Storleken på hangardäcket kan man anpassa lite efter hur skickliga piloter som ska deltaga samt vilken typ av plan som används. Dela upp hangardäcket i fem delar. De olika delarna av däcket ger olika poäng. Från 5 till 1. Man får poäng för den ruta som man sätter ner planet i samt poäng för den ruta planet stannar i. Man får inte rulla utanför kanten på däcket (trilla i plurret). Om man gör det så är det 0 poäng. Om man dessutom fortfarande har motorn igång när planet har stannat belönas man med 1 extra poäng. Tävlingen körs i två heat och den som har samlat på sig flest poäng vinner.

PRICKLANDNING

Rita upp en "Pricktavla" på fältet. Det gäller att landa så nära mitten som möjligt.

Den plats där båda hjulen på huvudstället tar mark gäller. studs får inte förekomma. Tävlingen körs i två heat och den som har samlat på sig flest poäng vinner.

BOMBNING

Rita upp en prick på fältet. Förse planen med en bombanordning. Det går att använda en plastmugg som man fäster med gummiband eller liknande. Använd en liten boll eller liknande som bomb. Flyg över fältet och "skaka ut" bomben så att den landar så nära pricken som möjligt. Markera var varje tävlande träffar.

Tävlingen flygs i två heat och den som kommer närmast pricken vinner.

F3A POPULÄR

F3A Populär flyger vi efter lämpligt program hittat på nätet.

Alla deltagare fungerar samtidigt som jury. Vid tävlingens start delas startlistan ut till alla deltagare. Därefter så bedöms varje manöver med poäng 1 - 5. Om piloten väljer att hoppa över någon manöver så ska 0 poäng delas ut på denna.

Artiklar dokument mm.

Några bilder från gamla hemsidan