Kontaktpersoner

Carl Johan Hilmstrand, 073-4117371, Ordförande

Bengt Johansson, 0451-813 79, Kassör

Mats Widell, 0705-453330, Sekreterare

Ansvarig för medlemsregistret är Bengt Johansson

Adress:

Föreningens adress är

Kristianstads Modellflygklubb

c/o Bengt Johansson

Vildrosvägen 11

281 37 HÄSSLEHOLM

Säkerhetsfrågor:

Säkerhetsansvarig är Mats Nilsson. 070-810 46 82